WILLY SOMMERS BRENGT DE ZON IN ONS HART

11
mrt
2021

Op dinsdag 9 maart 2021 vond een groots reüniefeest plaats in het woonzorgcentrum De Oase. De bewoners van alle afdelingen konden elkaar sinds het begin van de coronacrisis in 2020, eindelijk terug ontmoeten.

In de cafetaria konden de bewoners konden per afdelingsbubbel genieten van de wervelende show 'Sommers of 69', een livestream concert van Willy Sommers.

26 cultuurhuizen sloegen de handen in elkaar met meer dan 80 woonzorgcentra en andere zorginstellingen verspreid over heel Vlaanderen. Dankzij de samenwerking van GC Hof ten Hemelrijk, dienst Welzijn genoten de bewoners volop mee van de voorstelling.

Heel wat bewoners van woonzorgcentra willen of kkunnen de veilige omgeving van hun woonzorgcentrum niet (meer) verlaten. Zij wensen hun comfort te behouden binnen de muren. Dat betekent echter niet dat ze zich willen isoleren, integendeel. Ouderen blijven geïntereseerd in wat er in de samenleving gebeurt, in culturele uitjes, en willen zich betrokken voelen. Livestreamen zorgt ervoor dat heel wat drempels, om te genieten van cultuur, bij de bewoners verdwijnen.

Met een lekker tasje koffie en een stukje taart genoten de bewoners van de voorstelling. 'Laat de zon in je hart', zong Willy Sommers. Iedereen heeft deze namiddag de zon gevoeld.

Bedankt Opwijkse cultuurdienst, bedankt Willy!