Algemene vergadering

De Algemene Vergadering is conform de statuten van zv OPcura samengesteld uit vertegenwoordigers van de twee deelgenoten, het OCMW en de gemeente Opwijk:

 • Het aantal afgevaardigden van het OCMW is vastgesteld op 9 (= alle OCMW-raadsleden)

 • Het aantal afgevaardigden van de gemeente is vastgesteld op 4 (verkozen onder de gemeenteraadsleden)

Samenstelling

Vertegenwoordiging OCMW

 • mevrouw Evelien Beeckman
 • de heer Roland Mortier
 • de heer Willem De Pauw
 • mevrouw Els Van Buggenhout
 • de heer Floris Van den Broeck
 • mevrouw Linda Verbesselt
 • de heer Jeroen Eenens
 • mevrouw Marijke De Vis
 • mevrouw Joske Vermeir

Vertegenwoordiging gemeente

 • de heer Peter Beerens
 • mevrouw Katty Van der Borght
 • de heer Patrick De Smedt
 • de heer Willy Segers

Openbaarheid

De vergaderingen van de Algemene Vergadering zijn openbaar. Enkel persoonsgebonden materies worden in besloten zitting behandeld. Raadpleeg hieronder de dagordes en de verslagen van de Algemene Vergadering: