Wie komt in aanmerking ?

Wie komt in aanmerking:

  • 65-plussers uit de gemeente Opwijk
  • Cliënten van OCMW Opwijk
  • Inwoners van de gemeente Opwijk omwille van gezondheids- en/of sociale redenen
  • Vrijwilligers van Welzijnsvereniging OPcura
  • Personeelsleden van Welzijnsvereniging OPcura
  • Familieleden van bewoners en gebruikers van de ouderenvoorzieningen van Welzijnsvereniging OPcura; vergezeld van hun familielid