Opnamevoorwaarden

Wie komt in aanmerking

  • Personen die zorg nodig hebben of personen die valide zijn maar nood hebben aan sociaal contact.
  • Personen met een minimumleeftijd van 65 jaar, uitzonderingen kunnen toegestaan worden.
  • Personen woonachtig te Opwijk of aangrenzende en omliggende gemeenten.

Aanvraag tot opname

De vraag tot opname wordt gericht aan de verantwoordelijke verpleegkundige van het dagverzorgingscentrum, de maatschappelijk werker of de directeur ouderenzorg. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch. Indien bij de aanvraag geen plaats vrij is, worden de kandidaten chronologisch opgeschreven op een wachtlijst. Bij een concrete opname wordt tijdens een intake-gesprek een persoonlijk opnamedossier ingevuld. De gebruiker dient hiervoor de nodige gegevens te verstrekken.