Aanvraag

 

  • Nieuwe gebruikers moeten zich verplicht vooraf registreren. Dit kan - na afspraak - bij Chantal Boogmans; maatschappelijk werker of via het onthaal van woonzorgcentrum De Oase. 
  • Een maaltijd moet op voorhand gereserveerd worden. Zonder deze voorafgaandelijke reservatie kan er geen maaltijd genuttigd worden.
  • Het inschrijven voor een maaltijd moet gebeuren de dag voordien vóór 12 uur. Een maaltijd voor bijvoorbeeld woensdagmiddag moet bijgevolg gereserveerd worden op dinsdag voor 12uur.
  • Gebruikers kunnen zich ook inschrijven voor meerdere dagen.
  • Voor een maaltijd tijdens het weekend of op maandag moeten de gebruikers zich ten laatste op vrijdag vóór 12 uur inschrijven.
  • Het reserveren van een maaltijd kan rechtstreeks aan het onthaal vanhet woonzorgcentrum of telefonisch op het nummer 052 36 59 40, enkel tijdens de kantooruren.
  • Het vervoer dient samen met de maaltijd gereserveerd te worden, dus ook de dag voordien vóór 12 uur of op vrijdag vóór 12 uur voor het weekend of maandag.