Intro

Oprichting

Het OCMW- en gemeentebestuur hebben samen de zorgvereniging OPcura opgericht. Vanaf 1 januari 2018 worden alle diensten van de zorgcampus ondergebracht in deze zorgvereniging. Ook het dienstenchequebedrijf-poetsdienst van het OCMW Opwijk sluit vanaf 1 april 2018 aan. In de naam van de zorgvereniging, OPcura verwijzen de hoofdletters ‘OP’ naar Opwijk het woord ‘cura’ betekent zorg in het Latijn aangezien zorg de hoofdopdracht is van de zorgvereniging. 

Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. Ook voor het nieuwe logo werd inspiratie opgedaan bij het logo van OCMW en gemeente waardoor wij opnieuw onze band met OCMW en gemeente willen benadrukken. Het onderschrift bij het logo is ‘Op en top zorg’. Op en top omdat verlenen van zorg onze hoofdactiviteit is, maar ook ‘op-en-top-zorg’ omdat wij willen streven naar een kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening aan onze ouderen.

Eigen raad van bestuur en algemene vergadering

Door de oprichting van de zorgvereniging worden de zorgcampus en het dienstenchequebedrijf verzelfstandigd in een publiekrechtelijke OCMW-vereniging dat los staat van de huidige gemeente- en OCMW-structuur.

De zorgvereniging heeft een eigen raad van bestuur en algemene vergadering. In deze raad van bestuur en algemene vergadering zetelen enkel leden uit de OCMW-raad en de gemeenteraad, zodat de link tussen de zorgvereniging en het OCMW/gemeente nog wel blijft bestaan.

Efficiënter werken wordt mogelijk aangezien we in een meer flexibelere structuur terechtkomen. De zorgsector is dan ook niet te vergelijken met een puur administratieve werkomgeving waardoor soms andere afspraken en regels nodig zijn dan in een gemeentelijke administratieve dienst. Ook willen we ons beter wapenen tegen grote commerciële groepen die de markt van de ouderenzorg aan het innemen zijn.

Personeel

Voor de medewerkers van de zorgcampus en het dienstenchequebedrijf verandert er weinig door deze oprichting. Zij blijven werken:

  • op dezelfde locatie
  • met dezelfde collega’s
  • aan hetzelfde loon
  • voor dezelfde ouderen
  • met dezelfde hulpmiddelen
  • met behoud van dezelfde kwaliteitszorg
  • ...

OPcura zal grotendeels zelf instaan voor de administratieve ondersteuning van zijn diensten. Ook de administratieve dienst is werkzaam in de gebouwen van OPcura. Het administratief team van OPcura neemt taken op het vlak van financiën, personeel, secretariaat, onthaal… voor haar rekening. Ook de OCMW-secretaris vervult een aantal taken binnen de zorgvereniging.