UITBREIDING ACTIVITEITEN DIENSTENCHEQUEBEDRIJF

12
nov
2019

Welzijnsvereniging OPcura (Zorgcampus Kloosterstraat) beheert, naast een aantal voorzieningen zoals een woonzorgcentrum, ook een dienstenchequebedrijf dat schoonmaakhulp biedt aan personen in hun thuissituatie. Onze twaalf medewerkers en de dienstverantwoordelijke staan hierbij in voor de schoonmaak van de woning van 126 klanten via het systeem van dienstencheques.

Door OPcura W.V. werd er een uitbreiding van de erkenning aangevraagd en verkregen van de Vlaamse Overheid.

Enerzijds zijn de activiteiten in de woning van onze klanten uitgebreid. Waar voorheen enkel poetsdienst werd aangeboden, bieden wij nu ook andere vormen van huishoudhulp in de woning aan. OPcura W.V. wenst hierdoor onze (oudere) cliënten bij te staan bij het uitvoeren van huishoudelijke taken zodat de klant langer of comfortabeler in de thuissituatie kan verblijven. Het bereiden van de dagdagelijkse maaltijd, hulp bieden bij het wassen en strijken van de kledij en het verrichten van kleine verstelwerken aan deze kledij behoren voortaan tot het takenpakket van onze medewerkers. Door het aanbieden van deze taken kunnen wij meer inspelen op de individuele, persoonlijke of familiale noden in het kader van het dagelijkse leven van de klant.

Daarnaast kan ons dienstenchequebedrijf voortaan ook ondersteuning bieden bij activiteiten buiten de woning van de klant. Vanaf heden kunnen onze medewerkers samen met of voor de klant boodschappen doen. OPcura W.V. biedt hulp bij verplaatsingen van personen met een beperkte mobiliteit. Met een aangepaste liftbus of een personenwagen kan onze medewerker een klant vervoeren die bijvoorbeeld naar de dokter of de winkel moet. Op aanvraag is het ook mogelijk om kledij te laten strijken in het strijklokaal op de zorgcampus.

Betaling gebeurt ook voor deze nieuwe activiteiten met dienstencheques.

Ons dienstenchequebedrijf-poetsdienst werd op deze manier omgevormd tot een dienstenchequebedrijf-huishoudhulp. Schoonmaak blijft nog steeds een belangrijk onderdeel van onze activiteiten, maar door de uitbreiding van de activiteiten kunnen wij beter inspelen op de noden van ons (overwegend ouder) cliënteel.

Ons dienstenchequebedrijf vormt op deze manier een mooie aanvulling op de andere dienstverlening van onze zorgcampus en sluit aan bij de hedendaagse visie om ouderen thuis te ondersteunen met als doel langer zelfstandig te kunnen wonen.