RICHTLIJNEN DAGVERZORGINGSCENTRUM

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 heropent ons centrum voor dagverzorging ’t Zonnedal. Het blijft echter uitermate belangrijk dat bepaalde regels van kracht blijven en om aandachtig te zijn en te blijven voor eventuele besmettingen zodat deze opstart gepaard gaat met heel wat voorzorgsmaatregelen:

  • Er is gekozen om de heropstart in zaal Aurelia (cafetaria gelijkvloers) te laten doorgaan en dus niet op onze vertrouwde locatie (1e verdieping woonzorgcentrum). Deze ruimte is immers groter en alle voorzieningen zijn ook hier aanwezig. De cafetaria van het woonzorgcentrum is uiteraard nog steeds niet geopend waardoor het gebruik van deze ruimte door het dagverzorgingscentrum mogelijk is. Op deze manier kunnen wij de gebruikers en personeel van het dagverzorgingscentrum ook strikt scheiden van de bewoners en personeel van het woonzorgcentrum. Een aparte zorgequipe staat immers in voor de opvang en begeleiding van de gebruikers van het dagverzorgingscentrum. 
  • De gebruiker mag niet ziek zijn. Bij koorts (vanaf 37,5°), kortademigheid, hoesten en griepachtige symptomen (zoals niezen, keelpijn, spierpijn, moeheid, hoofdpijn,…) moet de gebruiker thuis blijven. In het dagverzorgingscentrum zal ook de lichaamstemperatuur van de gebruikers opgemeten en geregistreerd worden.
  • Hieraan gekoppeld zal ook onze chauffeur de temperatuur nemen van de gebruiker om na te gaan of de gebruiker geen koorts heeft. Bij een te hoge lichaamstemperatuur kan de gebruiker niet instappen op de bus of in de personenwagen.
  •  Als onze chauffeur de gebruiker komt halen, doet hij een mondmasker aan bij de gebruiker alvorens op te stappen op de bus. De chauffeur bepaalt de zitplaats van elke gebruiker, rekening houdend met de opgelegde regels. Er worden maximaal vier gebruikers tegelijkertijd vervoerd met de liftbus. Aangezien wij maximaal twee rondes kunnen organiseren, wordt het aantal gebruikers die dagelijks vervoerd kunnen worden, beperkt tot acht. De liftbus wordt uitgerust met afscheiding in plexiglas. 
  • Elke avond doet onze chauffeur bij aankomst in de thuissituatie het mondmasker uit bij de gebruiker. Dit mondmasker komt terug naar het centrum en wordt daar gewassen en gedroogd volgens de afspraken opgelegd door het Agentschap Zorg & Gezondheid. 
  • Individueel vervoer door een inwonende mantelzorger vereist geen bijkomende richtlijnen. Bij vervoer door een niet-inwonende mantelzorger wordt rekening gehouden met de sociale afstand. De gebruiker dient dan plaats te nemen op de achterbank en beiden dragen een mondmasker. 
  • Gebruikers van het dagverzorgingscentrum kunnen nog geen beroep doen op de dienstverlening vanuit het woonzorgcentrum. Er kan bijvoorbeeld momenteel geen afspraak gemaakt worden bij de kapper in het kapperssalon van het woonzorgcentrum. Gescheiden stromen zijn immers noodzakelijk om kruisbesmetting met bewoners van het woonzorgcentrum te voorkomen doordat het kapperssalon op de 1ste verdieping van het woonzorgcentrum gelegen is. 
  • Bezoeken en uitstappen zijn momenteel nog niet mogelijk. Ook activiteiten zoals de misviering in het woonzorgcentrum gaan nog steeds niet door. Bij het organiseren van activiteiten in het dagverzorgingscentrum is er steeds aandacht voor het behouden van sociale afstand en het toepassen van de algemene hygiënische maatregelen. 
  • Externe dienstverleners (zoals vb. kinesist) hebben voorlopig nog geen toegang tot het dagverzorgingscentrum. Wij vragen dat deze hulpverleners langskomen in de thuissituatie. 

Het blijft belangrijk om de preventieve voorzorgsmaatregelen tijdens de dagelijkse werking goed na te leven. Een goede handhygiëne, een goede nies- en hoestetiquette en het bewaren van een sociale afstand zijn de voornaamste principes. Het personeel van het dagverzorgingscentrum beschikt over de nodige beschermingsmaterialen (handalcohol, chirurgische mondneusmaskers, handschoenen,…). Er is bijzondere aandacht voor reiniging en desinfectie van contactpunten, oppervlakten en voorwerpen.