OPCURA W.V. IN BEELD 2022

22
jun
2023

Welzijnsvereniging OPcura baat een zorgcampus uit met verschillende dienstverlening naar ouderen.  Als lokale en openbare zorgorganisatie bereiken wij voornamelijk de Opwijkse oudere en zijn mantelzorger en zijn wij een belangrijke werkgever in de gemeente.

In het jaar 2022 kende België de hoogste inflatie sinds de berekeningen op Europees niveau geharmoniseerd werden. Oorzaak is de explosie van de energieprijzen na het uitbreken van de crisis in Oekraïne. Ook welzijnsvereniging OPcura kampte met de gevolgen van deze uitzonderlijke inflatie. Aangezien ongeveer 70% van de uitgaven betrekking heeft op personeelsuitgaven, hebben de vele loonindexaties een belangrijke impact op de financiën. In de context van een woonzorgcentrum zijn ook de energie- en voedingskosten aanzienlijk zodat ook hier de inflatie leidde tot stijgende uitgaven die niet volledig gecompenseerd werden door hogere ontvangsten.  

Naast deze inflatie kampte de gehele zorgsector, en dus ook onze zorgcampus, met de schaarste op de arbeidsmarkt aan zorgprofielen waardoor de zoektocht naar nieuwe medewerkers moeizaam verliep. Ook in onze organisatie werden heel wat inspanningen geleverd om de instroom van nieuwe medewerkers te verzekeren waardoor er uiteindelijk 28 nieuwe medewerkers tewerkgesteld konden worden.

Ondanks deze belemmeringen hebben we ook in 2022 niet stilgezeten! Het zorgaanbod van de welzijnsvereniging werd uitgebreid met nachtopvang en de mogelijkheid tot halve dagen verblijf in het centrum voor dagverzorging. Eind 2022 was alles administratief in orde en klaar om vanaf 2023 deze dienstverlening effectief te kunnen aanbieden. Voor de serviceflatbewoners van de welzijnsvereniging werden verschillende kortingen of lagere prijzen ingevoerd zodat voor deze groep een verblijf in de serviceflats in combinatie met andere dienstverlening (vb. centrum voor dagverzorging) financieel meer haalbaar blijft.

Het jaar 2022 is ook het eerste volledige werkingsjaar van het erkende lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". Een dienstencentrum dat volop in ontwikkeling is, maar er toch reeds in slaagt om een aantal doelstellingen te realiseren. In totaal werden er in 2022 88 recreatieve, informatieve en preventieve activiteiten georganiseerd die 1.482 deelnemers lokten, ofwel gemiddeld 17 deelnemers per activiteit. Daarnaast zijn er enkele 'clubjes' actief (kaarten, rummikub, stoelyoga, handwerk) met vaste of regelmatig terugkerende deelnemers. Er werd aandacht besteed aan preventie (o.a. borstkanker), het verkleinen van de digitale kloof en aan de uitbouw van buurtzorg (o.a. project Krasse Buurt).

De opmaak van een buurtanalyse is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een belangrijk document voor een opstartend dienstencentrum. De nodige tijd en energie werd gestopt in de opmaak van deze analyse. Het resultaat van deze buurtanalyse lees je verderop in deze brochure.

De Raad van Bestuur keurde het Tubbemodel, een Scandinavisch model rond relatiegerichte zorg, goed als kader voor de ontwikkeling van een visie rond wonen en leven in het woonzorgcentrum. Een projectaanvraag werd hiervoor ingediend bij de Koning Boudewijn Stichting, hetgeen in 2022 resulteerde in een projectsubsidie van € 5.000. Een Tubbe-coördinatieteam, dat onder leiding van een externe Tubbe-coach deze visie tracht te implementeren in het woonzorgcentrum, werd opgericht. Diverse vergaderingen met dit coördinatieteam, enkele OPcura-teamdagen met personeel rond het Tubbe-thema en een aantal uitgewerkte Tubbe-acties zijn hiervan het resultaat. Ook de volgende jaren willen wij in onze organisatie werken rond kwaliteit van wonen en leven met als doel inspraak, autonomie en zelfwaardegevoel van de bewoners te verhogen.

Alvast veel leesplezier in OPcura W.V. in beeld 2022 en misschien mogen wij jou ooit verwelkomen als klant van ons dienstenchequebedrijf, als familielid van een bewoner, als nieuwe collega, als bezoeker van ons lokaal dienstencentrum, als deelnemer aan één van onze projecten of gewoonweg als geïnteresseerde lezer. Like ook de pagina van welzijnsvereniging OPcura op sociale media of neem een kijkje op onze website en blijf zo op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen of evenementen.