OPCURA W.V. IN BEELD 2020

23
jun
2021

Het jaar 2020 was een uitzonderlijk jaar, een jaar waarin helaas de coronapandemie centraal stond. Deze coronacrisis heeft een belangrijke impact gehad op de zorgsector en dus ook op de werking van de welzijnsvereniging. Het gemis aan menselijke warmte en affectie van onze sociale contacten tekende ons allen, en zeker onze hoogbejaarde en zorgbehoevende bewoners en gebruikers op onze zorgcampus.

Gedurende vele maanden was dan ook onze grootste zorg om het virus te weren en het gemis van de bewoners en familie te verzachten door alternatieve contacten mogelijk te maken, verwenmomenten te plannen op de activiteitenkalender, bezoekregelingen op te stellen en deze te wijzigen in functie van de situatie en richtlijnen op dat moment, een luisterend oor aan te bieden en extra aandacht te schenken tijdens de dagelijkse zorg. Het virus kreeg echter de regie en wij werden gedwongen slaafs zijn bevelen te volgen.

Gelukkig konden we moed putten uit het samenhorigheidsgevoel, de wederkerige, attente en bemoedigende woorden van de bewoners en hun familie. De bewoners en het personeel hebben zich ook steeds geliefd en gesteund gevoeld door de warme attenties, kaartjes en bemoedigende woorden van familie, buren, vrienden, scholen, verenigingen, organisaties, handelaars en andere inwoners uit Opwijk. Hoe groot de afstand ook was, niets hield de gemeenschap tegen om verbonden te blijven.

Niettegenstaande alle voorzorgsmaatregelen werd onze zorgcampus in het najaar echter hard getroffen. Zowel het woonzorgcentrum “De Oase” als serviceflats “De Vlindertuin” kende een uitbraak van COVID-19 met veel besmettingen bij bewoners en medewerkers tot gevolg. Deze uitbraak duurde 11 weken en had een grote impact op alle betrokkenen en op onze werking. Toch kunnen wij in 2020 ook terugblikken op een aantal mooie momenten uit onze werking waarvan een neerslag weer te vinden is in deze brochure 'OPcura W.V. in beeld 2020'.

Alvast veel leesplezier en misschien mogen wij jou ooit verwelkomen als klant in ons sociaal restaurant, als familielid van een bewoner, als nieuwe collega, als bezoeker van onze cafetaria, als deelnemer aan één van onze projecten of gewoonweg als geïnteresseerde lezer.