LOKAAL DIENSTENCENTRUM 'DEN HOPSTAAK' - STARTWEEK

16
sep
2021

Op 1 april 2009 werd het sociaal restaurant 'Aan Tafel' opgestart waardoor sindsdien ouderen en andere doelgroepen ’s middags een warme maaltijd kunnen eten op de zorgcampus van welzijnsvereniging OPcura. Sinds 4 april 2017 kunnen thuiswonende senioren op dinsdagnamiddag terecht in ons buurthuis “Den Hopstaak” voor een ontspannende activiteit en sociaal contact. Samen met de cafetaria worden deze activiteiten voortaan gebundeld onder de noemer van lokaal dienstencentrum 'Den Hopstaak'. Van maandag 20 tot en met donderdag 30 september 2021 wordt het startschot gegeven. Het lokaal dienstencentrum organiseert dan tal van activiteiten om haar werking en mogelijkheden kenbaar te maken.

Lokaal dienstencentrum 'Den Hopstaak'

Het lokaal dienstencentrum, gehuisvest op de zorgcampus in de zalen Aurelia en Satijn, is een ontmoetingsplaats waar alle inwoners welkom zijn, ongeacht leeftijd, achtergrond en interesses. In de eerste plaats wil 'Den Hopstaak' mensen verbinden door het aanbieden van een warme middagmaaltijd, het openhouden van de cafetaria en door het organiseren van gevarieerde activiteiten.

'Den Hopstaak' wil echter meer zijn dan alleen een ontmoetingscentrum. Het lokaal dienstencentrum heeft ook een sterke preventieve functie met bijzondere aandacht voor ouderen en voor personen met een beginnende zorgbehoefte of beperking. Sociale netwerking en preventie van eenzaamheid staan centraal. Door allerlei projecten en buurtgerichte werking wil 'Den Hopstaak' de zorgen en bekommernissen van ouderen en kwetsbare personen in de thuissituatie zoveel mogelijk delen en hen hierin ondersteunen. Via het 'infopunt ouderen' worden inwoners in contact gebracht met verschillenden diensten en hun aanbod.

Het lokaal dienstencentrum is 42 uren per week geopend en dit van maandat tot en met zondag. Een erkenning werd aangevraagd bij het Agentschap Zorg & Gezondheid waardoor gebruikers zeker zijn van de kwaliteit van deze dienstverlening. Een halftijdse centrumleider werd aangeworven die instaat voor de uitbouw en coördinatie van het lokaal dienstencentrum. De centrumleider kan hierbij rekenen op de hulp van een halftijdse logistieke medewerker. Beide functies werden sinds begin september ingevuld en worden ook door de overheid gesubsidieerd. Daarnaast zijn er heel wat vrijwilligers actief in 'Den Hopstaak'.

Programma startweek

Van maandag 20 september tot en met donderdag 30 september 2021 wordt een gevarieerd programma aangeboden om de werking van het lokaal dienstencentrum te leren kennen.

Zeker niet te missen zijn de lezing van dr. Frank Van Praet rond hartchirurgie op woensdag 22 september om 19 uur.
Op donderdag 23 september worden vanaf 14.30 uur de bezoekers getrakteerd op een live jukebox van Danny Wuyts ten voordele van Stichting Alzheimer Onderzoek. Deelnemers kunnen kennismaken met het infopunt ouderen, een infostand rond vrijwilligerswerking en de tentoonstelling 'Opwijkse pareltjes'.
Op donderdag 30 september sluiten we de starweek af met een pannenkoekenstaminee, eveneens ten voordele van de Stichting Alzheimer Onderzoek.