KUNST IN WZC DE OASE

25
nov
2019

Woonzorgcentrum De Oase van welzijnsvereniging OPcura biedt voortaan plaatselijke kunstenaars de gelegenheid om kunstwerken tentoon te stellen in het woonzorgcentrum. Op deze manier wil OPcura de buitenwereld betrekken in het leven in het woonzorgcentrum en creëren wij een positieve beeldvorming over de woonzorgcentra. Tevens wordt hierdoor de binnenomgeving verfraaid en kunnen de kunstwerken een gespreksonderwerp vormen tussen de bewoners. Voor de kunstenaar biedt het de gelegenheid om kosteloos zijn werken kenbaar te maken bij een breder publiek. Kortom, een win-win-situatie zowel voor het woonzorgcentrum als voor de kunstenaar!

Door de Raad van Bestuur van OPcura werd in zitting van 21 oktober 2019 dan ook een afsprakennota m.b.t. de organisatie van kunsttentoonstellingen in WZC De Oase goedgekeurd. Deze afsprakennota regelt de praktische uitwerking en legt een aantal algemene bepalingen vast.

De doelstelling is om plaatselijke en/of beginnende kunstenaars de gelegenheid te geven om hun werken aan het brede publiek kenbaar te maken. Kunst wordt hierbij als een breed begrip geïnterpreteerd: schilderwerken, beeldhouwwerken, fotografie,… De focus moet liggen op het tentoonstellen, niet op een commerciële verkoop. Tentoonstellen van de werken is mogelijk in de inkomhal en -gang, zaal Satijn en zaal Aurelia. Bezichtigen van de werken kan tijdens de openingsuren van het woonzorgcentrum. Om verschillende kunstenaars de mogelijkheid te bieden om te exposeren, kan in regel maximaal twee aansluitende maanden vastgelegd worden. De kunstenaar moet geen bijdrage aan OPcura betalen, maar dient desgevallend zelf een verzekering aan te gaan voor de werken. De welzijnsvereniging zorgt ook voor de nodige publiciteit bij de start van elke nieuwe tentoonstelling.

OPcura W.V. doet hierbij ook een oproep aan andere plaatselijke kunstenaars met interesse voor een tentoonstelling in het woonzorgcentrum. Deze kunstenaars kunnen hiervoor contact opnamen met de deskundige animatie Eva Hofman (eva.hofman@opcura.be – T 052 36 59 45).

Meer info:
Directeur ouderenzorg Geert Geeroms – Kloosterstraat 75 te 1745 Opwijk –
T 052 36 59 41 – E geert.geeroms@opcura.be