WIJZIGINGEN MAATREGELEN COVID-19 VANAF 27.07.2020

24
jul
2020

Vanaf maandag 27 juli 2020 zijn wij genoodzaakt om de huidige BEZOEKREGELING te verstrengen. Volgende regeling voor het woonzorgcentrum is van toepassing:

 • Bezoek op de kamer is niet langer mogelijk. Enkel in specifieke situaties kan de directie in overleg met de CRA en de hoofdverpleegkundigen een uitzondering hierop toestaan.
 • Bezoek vindt plaats in zaal Aurelia (cafetaria) en zaal Satijn die tijdelijk ingericht worden als bezoekruimte.
 • De bezoektijden worden aangepast. Bezoek is voortaan welkom op weekdagen van 13u30 tot 15u30. Er is geen bezoek mogelijk op weekend- of feestdagen. Voorlopig wordt er ook geen avondbezoek ingevoerd.
 • Er mogen maximaal twee bezoekers tegelijkertijd de bewoner bezoeken in de bezoekruimte.
 • Het bezoek moet niet op voorhand gereserveerd worden. Bezoek kan zich tijdens de bezoektijden aanmelden. Om 15u30 zal wel aan het bezoek gevraagd worden om de bezoekruimte te verlaten. Wij roepen de familieleden op om onderling de nodige afspraken te maken rond het bezoek aan de bewoner.  
 • Wij voorzien ruimte om maximaal voor 17 bewoners tegelijkertijd bezoek te ontvangen. Gelet op de 1,5 meter sociale afstand die steeds bewaard moet blijven, is dit aantal het maximum dat gelijktijdig toegelaten kan worden in de bezoekruimte.
 • Wanneer alle tafels bezet zijn, kan er geen bezoek meer toegelaten worden tot de bezoekruimte. Bezoekers kunnen buiten wachten totdat een tafel vrijkomt. Wij vragen aan de wachtende bezoekers om voldoende afstand van elkaar te behouden.
 • Het bezoek mag maximaal 1u duren. Wij vragen aan de bezoekers om deze tijd te respecteren zodat ook andere bewoners van een bezoekje kunnen genieten.
 • Bezoekers en bewoners moeten steeds een mondneusmasker dragen tijdens de volledige duur van het bezoek. Iedereen respecteert ook steeds de sociale afstand van 1,5 meter met anderen.
 • De toegang tot de bezoekruimte wordt voorzien via het terras van de cafetaria. Bij het betreden van de ruimte ontsmetten de bezoekers de handen en registreren zich in het bezoekersregister. Wij vragen om zelf een balpen mee te brengen voor deze registratie. Een medewerker of vrijwilliger zal instaan voor de begeleiding tijdens het bezoek.
 • In de bezoekruimte zijn de nodige markeringen aangebracht zodat de bezoekers vlot en met minimale kruising naar de tafel geleid kunnen worden. Er is een aparte ingang en uitgang. Wij vragen om contacten met andere bewoners en bezoekers steeds te vermijden en niet onnodig door de ruimte te wandelen.
 • De bezoekruimte zal na elk bezoek gereinigd en gedesinfecteerd worden.  
 • De bezoekers ontsmetten de handen bij het verlaten van de bezoekruimte en volgen eventuele instructies van de medewerker of vrijwilliger op.      

Daarnaast is vanaf 27 juli volgende UITGANGSREGELING van kracht:

 • Een bewoner kan, al dan niet onder begeleiding van een familielid, het woonzorgcentrum verlaten op weekdagen tijdens de bezoektijden van 13u30 tot 15u30.
 • De bezoeker meldt zich aan de hoofdingang aan en deelt mee met welke bewoner hij of zij het woonzorgcentrum wil verlaten. Een vrijwilliger of medewerker zal vervolgens de bewoner naar de inkomhal brengen terwijl de bezoeker buiten wacht.
 • Gelet op de lokale uitbraak van COVID-19 is het verlaten van het woonzorgcentrum enkel mogelijk voor het maken van een wandeling op de zorgcampus.
  Familiebezoek, terrasbezoek, naar het centrum wandelen,… is dus niet mogelijk. Wij vragen om veiligheidsredenen om niet te wandelen achteraan de leveranciersingang en personeelsparking aangezien hier geen voetpad of wandelpad is.  
 • Zowel bezoeker als bewoner dragen steeds een mondneusmasker tijdens de gehele duur van de wandeling. Bewoner en bezoeker ontsmetten de handen bij het verlaten en het opnieuw betreden van het woonzorgcentrum.
 • Het woonzorgcentrum verlaten voor een zakelijke afspraak (vb. naar notaris) of omwille van medische redenen dient op voorhand goedgekeurd te worden door de directeur of één van de hoofdverpleegkundigen.  

Een algemeen toegangsverbod is momenteel nog niet van toepassing. Het onthaal van het woonzorgcentrum blijft op weekdagen tijdens de kantooruren geopend. Uiteraard verkrijgen  enkel bepaalde personen (zoals artsen, paramedici, techniekers,…) de toestemming om verder door te gaan naar een bewonersafdeling mits het respecteren van de voorzorgsmaatregelen. Aan familieleden vragen wij om ons in eerste instantie telefonisch of per email te contacteren bij vragen, maar indien nodig kan men zich ook rechtstreeks wenden tot het onthaal.

Tijdens de bezoekregeling is het mogelijk om boodschappen, geschenken of post aan de bewoner te overhandigen, maar zonder fysiek contact te hebben met de bewoner. Tijdens weekdagen is het ook terug mogelijk om tijdens de kantooruren deze boodschappen of geschenken af te geven aan het onthaal. Wij zorgen er dan voor dat deze zaken aan de bewoner overhandigd worden.

Personen die zich ziek voelen, ziektesymptomen vertonen of de laatste 14 dagen positief getest werden op COVID-19 kunnen uiteraard niet op bezoek komen. In alle omstandigheden blijft het belangrijk om de voorzorgsmaatregelen strikt toe te passen.   

Indien de maatregelen niet (correct) worden toegepast, kan de directie in overleg met de hoofdverpleegkundigen en CRA steeds gemotiveerd oordelen dat de bewoner na het bezoek of de terugkomst gedurende 14 dagen op de kamer moet blijven. Bezoekers die zich – ondanks verwittiging - niet houden aan de afspraken kunnen ook steeds tijdelijk de toegang geweigerd worden.

Deze aangepaste richtlijnen zijn reeds van toepassing tot en met woensdag 5 augustus. Dit betekent dan ook dat de cafetaria alvast tot deze datum gesloten blijft. 

Wij begrijpen dat deze verstrenging van de bezoek- en uitgangsregeling niet prettig is, maar deze maatregelen zijn nodig om besmetting van onze bewoners, behorende tot de hoogrisico-groep, te voorkomen. Wij vragen dan ook om de maatregelen nauwgezet toe te passen. 

Voor bijkomende vragen rond deze wijziging van de bezoekregeling kan je steeds contact opnemen met één van de hoofdverpleegkundigen (052 36 95 87 of 052 36 59 42) of met de directie (052 36 59 41).