VERSTRENGING MAATREGELEN VANAF 23.10.2020

23
okt
2020

Het Overlegcomité beoordeelt de huidige epidemiologische situatie in ons land als bijzonder ernstig en heeft daarom op 16 oktober 2020 beslist om de geldende maatregelen te verstrengen. Een aantal van deze federale maatregelen hebben ook raakvlakken met de werking van de woonzorgcentra. De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg besliste daarom om enkele maatregelen aan te passen aan deze nationale richtlijnen en te verduidelijken op het vlak van de werking van de woonzorgcentra. Op basis van deze nieuwe richtlijnen hebben wij dan ook beslist om een aantal maatregelen te verstrengen op onze zorgcampus.  

Zorgvereniging OPcura blijft het belangrijk vinden om bezoek voor onze bewoners dagelijks mogelijk te maken. Het hoog aantal besmettingen in de samenleving zorgt er echter voor dat wij de nodige voorzichtigheid in acht moeten nemen.

 • Cafetaria
  De cafetaria wordt gesloten voor bewoners en bezoekers tot en met donderdag 19 november 2020.
 • Sociaal restaurant 'Aan Tafel'
  Het sociaal restaurant wordt gesloten tot en met 19 november 2020. Enkel aan bewoners van de serviceflats wordt de mogelijkheid geboden om 's middags een warme maaltijd te eten in zaal Aurelia. De Vlaamse overheid voorzag nu wel een uitzondering voor serviceflatbewoners in hun nieuwe maatregelen.
 • Buurthuis 'Den Hopstaak'
  De activiteiten op dinsdagnamiddag worden voorlopig stopgezet.
  Je kan bij de wooonassitente (052 36 59 49) wel terecht met vragen rond boodschappenhulp of andere ondersteuning.
 • Serviceflats 'Den Eikendreef' en 'De Vlindertuin'
  • Bezoek door serviceflatbewoners aan bewoners van het woonzorgcentrum is momenteel niet mogelijk en wordt voorbehouden voor maximaal vier vaste contacten en één nauw contact per bewoner.
  • Voor bewoners gelden de nationale richtlijnen zoals deze ook gelden voor elke burger: maximaal vier verschillende sociale contacten. Deze vier personen blijven steeds dezelfde gedurende 14 dagen en kunnen daarna wisselen. Deze sociale contacten behouden steeds 1,5 meter afstand tot de bewoner.
  • Elke bewoner mag één nauw contact hebben (knuffelpersoon) met wie hij fysiek dichtbij mag zonder afstand en zonder mondneusmasker. Gelet op het stijgend aantal besmettingen vraagt zorgvereniging OPcura om dit nauw contact niet of zeer beperkt toe te passen (met uitzondering van de partner van de bewoner). Voor de knuffelpersoon is de bewoner het enige nauwe contact, wat betekent dat de knuffelpersoon nergens anders nog een nauw contact kan hebben.
  • Profeesionel dienstverleners (thuisverpleegkundige, poetsdienst,...) vallen niet onder deze vier sociale contacten en blijven uiteraard toegang hebben tot de serviceflats. Bij de poetshulp of huishoudhulp wordt gevraagd om steeds voldoende afstand te bewaren tot de dienstverlener, zeker tijdens koffiepauzes.
  • In de gemeenschappelijke zitruimten staat op voldoende afstand maar beperkt zitmeubilair. Samenkomsten met meerdere bewoners moeten immers beperkt gehouden worden. Verplaats daarom geen zitmeubilair dichter bij elkaar en plaats zelf geen extra stoelen erbij.
  • Bewoners die mogelijk of zeker besmet zijn met COVID-19 (symptomen vertonen, een positieve test hebben, getest werden door de huisarts,…) moeten dit direct melden aan het woonzorgcentrum. Deze bewoners moeten in hun eigen flat blijven en de maatregelen rond zelfisolatie strikt naleven. Wij vragen dus nog steeds onmiddellijk – ook tijdens het weekend – dit te melden via het onthaal. Bij vaststelling van een besmetting zal er ook een contactonderzoek opgestart worden waarin bevraagd wordt met wie de besmette bewoner contact heeft gehad. Op basis hiervan zal nagegaan worden of bijkomende maatregelen voor de serviceflats noodzakelijk zijn.

 • Woonzorgcentrum 'De Oase'
 1. BEZOEKREGELING:
  • Bezoek is voortaan dagelijks mogelijk van 14.00 uur tot 17.00 uur, ook in het weekend. Enkel op woensdag is er mogelijkheid tot avondbezoek (van 14.00 uur tot 19.00 uur). Er is geen bezoekersruimte meer. Het bezoek is mogelijk op de kamer van de bewoner.
  • De bezoeker registreert zich bij het betreden van het woonzorgcentrum, desinfecteert handen met alcoholgel en draagt steeds een mondneusmasker vanaf het betreden van het woonzorgcentrum. Bezoekers die zich niet aan deze afspraken houden, kunnen de toegang tot het woonzorgcentrum ontzegd worden.

  • De bezoeker gaat rechtstreeks van de inkomhal naar de kamer en terug. Zij begeven zich niet in andere lokalen zoals bijvoorbeeld de leefruimte. Kruisingen met andere bewoners en medewerkers in de gangen moet zoveel mogelijk vermeden worden.

  • Er wordt een bezoekje gebracht aan één bewoner per keer (tenzij een echtpaar of koppel dat samen in het woonzorgcentrum verblijft.

  • Op de kamer van de bewoner:

   • draagt de bezoeker STEEDS een mondneusmasker, respecteert hij de sociale afstand van 1,5m en mag hij eten noch drinken.

   • wordt het aantal verschillende bezoekers beperkt tot maximaal 4 verschillende personen (bubbel). Deze 4 sociale contacten blijven steeds dezelfde gedurende 14 dagen en kunnen daarna wisselen.

   • kunnen van deze 4 personen maximum 2 bezoekers tegelijkertijd.

   • mag de bewoner één nauw contact hebben (knuffelpersoon). De knuffelpersoon mag zonder afstand en zonder mondneusmasker fysiek dichtbij de bewoner.
    Gelet op het stijgende aantal besmettingen vragen wij om dit nauw contact niet toe te passen met uitzondering van de partner van de bewoner.
    Voor de knuffelpersoon is de bewoner het enige nauwe contact, ook buiten het woonzorgcentrum.

   • wordt het bezoek met kinderen tot 12 jaar best vermeden of sterk beperkt.

   • Bewoners hebben naast hun vier sociale contacten en eventueel één nauw knuffelcontact ook hun leefgroepcontacten. Bewoners kunnen dus op hun afdeling vrij contacten onderhouden met medebewoners. Contacten tussen bewoners van verschillende
    afdelingen zijn in regel niet mogelijk. Wij zorgen er dan ook voor dat er steeds een afstand van 1,5 meter gerespecteerd wordt tussen bewoners van de verschillende leefgroepen.

 1. UITGANGSREGELING:

  • Een bewoner kan, al dan niet onder begeleiding van een bezoeker, het woonzorgcentrum verlaten tijdens de bezoektijden van 14.00 uur tot 17.00 uur.

  • Het verlaten van het woonzorgcentrum is enkel mogelijk voor een wandeling. Familie bezoeken of winkelen is niet mogelijk!
  • Zowel de bewoners als hun begeleiders dragen ALTIJD een mondneusmasker.
  • Enkel de 4 sociale contacten of de knuffelpersoon (partner) mogen een wandeling maken met de bewoner, dus geen andere personen.

  • Het verlaten van het woonzorgcentrum voor een medische consultatie dient op voorhand geregeld te worden met één van de hoofdverpleegkundigen. andere uitzonderingen moeten op voorhand aangevraagd worden via de directie of de hoofdverpleegkundigen.

Voor bijkomende vragen rond deze verstrenging van de maatregelen kan je steeds contact opnemen met één van de hoofdverpleegkundigen - 052 36 95 87 of 052 36 59 42 - of met de directeur 052 36 59 41.