VERSOEPELING BEZOEKREGELING VANAF 14.09.2020

11
sep
2020
 • De Vlaamse Overheid heeft op 2 september 2020 een gewijzigd kader voor een bezoekregeling in de woonzorgcentra uitgewerkt. Hierdoor is het mogelijk om ook in ons woonzorgcentrum vanaf maandag 14 september 2020 een versoepeling van de bezoekregeling door te voeren.

Vanaf maandag 14 september geldt dan ook de volgende BEZOEKREGELING:

 • Bezoek is voortaan dagelijks mogelijk van 14u tot 19u, ook in het weekend.
 • Bezoek vindt niet langer plaats in de bezoekruimte, maar is mogelijk op de kamer van de bewoner.
 • Bezoekers registreren zich bij het betreden van het woonzorgcentrum, desinfecteren hun handen met alcoholgel en dragen steeds een mondneusmasker bij het betreden van het woonzorgcentrum. Bezoekers die zich niet houden aan deze afspraken, kunnen de toegang tot het woonzorgcentrum ontzegd worden.
 • Maximaal twee bezoekers mogen tegelijkertijd in de kamer van de bewoner aanwezig zijn.
 • De bezoekers blijven ook in de bewonerskamer het mondneusmasker dragen, de bewoner hoeft in de kamer tijdens het bezoek geen mondneusmasker te dragen.
 • Volgens de richtlijnen mag een bewoner fysiek contact hebben met bezoekers die tot dezelfde bubbel behoren. Wij adviseren echter om hiermee voorzichtig en verstandig om te springen. In het belang van onze bewoners die behoren tot de risicogroep en onze medewerkers vragen wij om het fysiek contact te vermijden of tot een minimum te beperken en ook in de kamer zoveel mogelijk de sociale afstand van 1,5 meter te respecteren, ook al dragen de bezoekers steeds een mondneusmasker.
 • Tevens adviseren wij om het aantal verschillende bezoekers op de kamer per bewoner te beperken tot maximaal vijf verschillende personen. Het is dus raadzaam om binnen de familie afspraken te maken zodat het bezoek op de kamer beperkt blijft tot een beperkte kring van vaste bezoekers. Het is ook minder aangewezen om met jonge kinderen op bezoek te komen. Wij vragen dus ook om bezoek met kinderen tot 12 jaar te vermijden of sterk te beperken. 
 • Een bezoeker mag mantelzorgtaken voor de bewoner uitvoeren zoals hulp bij het drinken. Hulp bij het avondmaal is mogelijk, maar enkel op de kamer van de bewoner en dus niet in de leefruimte.
 • Bezoekers gaan rechtstreeks van de inkomhal naar de kamer en terug en begeven zich niet in andere lokalen zoals de leefruimte. Kruising met andere bewoners en medewerkers in de gangen moet zoveel mogelijk vermeden worden.
 • Er wordt een bezoekje gebracht aan één bewoner per keer (tenzij een echtpaar of koppel dat samen in het woonzorgcentrum verblijft).
 • Boodschappen, geschenken en post kunnen zelf aan de bewoner overhandigd worden tijdens het bezoek. Uiteraard bestaat nog steeds de mogelijkheid om dit via het onthaal of via onze brievenbus te bezorgen.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor een bewoner om het woonzorgcentrum te verlaten waarbij volgende richtlijnen gelden:

 • Het verlaten van het woonzorgcentrum is dagelijks mogelijk tijdens de bezoektijden, dus van 14u tot 19u. Het verlaten van het woonzorgcentrum op andere tijdstippen moet op voorhand aangevraagd worden (vb. op consultatie gaan, naar bank gaan,…).  
 • Een bewoner kan hetzij zelfstandig, hetzij onder begeleiding van een bezoeker het woonzorgcentrum verlaten.
 • Ook de bewoner draagt een mondmondneusmasker bij het zich bewegen doorheen en het verlaten van het woonzorgcentrum. Kruising met andere bezoekers, medebewoners,… in de gangen en inkomhal is immers steeds mogelijk. Ook tijdens de verplaatsing buitenshuis draagt de bewoner het mondneusmasker. Enkel indien in de buitenlucht de afstand van 1,5 meter tot anderen gegarandeerd kan worden, mag de bewoner het mondneusmasker afzetten (vb. samen praten op een bank met voldoende afstand). Uiteraard moeten buitenshuis ook steeds de beschermingsmaatregelen toegepast worden zoals deze gelden voor alle burgers.  
 • Niettegenstaande de richtlijn van de overheid geen verbod oplegt van plaatsen naar waar men zich mag begeven, adviseren wij om enkel het woonzorgcentrum te verlaten voor het maken van een wandeling. Familiebijeenkomsten en horecagelegenheden zijn plaatsen waar meerdere mensen en/of generaties samenkomen en die steeds een hoger risico inhouden. Wij vragen dan ook om enkel het woonzorgcentrum te verlaten voor noodzakelijke afspraken of om te genieten van een wandeling. Indien er toch een andere vraag is om het woonzorgcentrum te verlaten, vragen wij om dit eerst met ons te bespreken. Wij kunnen jou een advies hieromtrent geven en/of samen met jou bekijken onder welke omstandigheden het verlaten van het woonzorgcentrum toch veilig kan gebeuren.
 • In open lucht mag er een uitzondering gemaakt worden op onze vraag om het aantal contacten te beperken tot een vaste kern van vijf. Indien de afstand van 1,5 meter met de bewoner gerespecteerd wordt, mag de bewoner buitenshuis ook met andere familieleden contact hebben.      

Bezoekers, of leden van de bubbel van die bezoekers, mogen gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertonen, de laatste 14 dagen niet teruggekeerd zijn uit een rode zone (buitenland) tenzij zij een negatieve test hebben en de laatste 14 dagen niet positief getest zijn op COVID-19, noch een laag/hoog-risicocontact zijn.

Verder blijven de volgende richtlijnen van kracht:

 • Alle bewoners vormen een leefgroepbubbelmet medebewoners. Wij onderscheiden in het woonzorgcentrum drie leefgroepbubbels, georganiseerd via bewonersafdeling: leefgroepbubbel ‘t Stenen Wegske, leefgroepbubbel Konkelzicht en leefgroepbubbel Hulstberg. Binnen een leefgroepbubbel mogen bewoners warme contacten hebben met medebewoners zonder het gebruik van mondneusmaskers. Ook een afstand van 1,5 meter hoeft niet gerespecteerd te worden. Bewoners eten samen de maaltijden, kunnen samen zijn voor een activiteit, kunnen naast elkaar zitten in een zithoekje,…De drie leefgroepbubbels worden van elkaar gescheiden. Dit betekent dat contacten tussen bewoners van verschillende afdelingen vermeden moeten worden. Bubbel-overschrijdende activiteiten worden beperkt en indien wel, nemen de bewoners van de verschillende bubbels met afstand van elkaar plaats.
 • De cafetaria blijft voorlopig nog gesloten. Ook de vrijwilligerswerking blijft nog steeds beperkt. 
 • De wekelijkse eucharistieviering gaat voorlopig nog niet door.
 • Stages worden terug opgestart. Uiteraard moeten stagiairs dezelfde voorzorgsmaatregelen toepassen zoals onze medewerkers.
 • Het onthaal blijft op weekdagen tijdens de kantooruren geopend.
 • Externe zorg- en dienstverleners (zoals huisartsen, kinesisten, pedicures,…) blijven nog steeds toegang hebben. Ook de kapsters blijven verder actief.  
 • Familieleden die zich ziek voelen, ziek zijn of griepachtige symptomen hebben, blijven thuis! Het gevaar voor een eventuele besmetting van de bewoner is te groot! Contacteer bij twijfel steeds het onthaal of de hoofdverpleegkundige. Zij kunnen jouw lichaamstemperatuur opnemen en mee bekijken of een bezoek wel aangewezen is.
 • Nieuwe bewoners worden in regel getest vijf dagen voor de opname en vervolgens op de dag van de opname in het woonzorgcentrum. Ook na ziekenhuisopname kan een test noodzakelijk zijn. In afwachting van de testresultaten blijft de bewoner in kamerisolatie en kan de bewoner dus geen bezoek ontvangen. Ook bewoners met bepaalde symptomen en/of een vermoeden van besmetting worden getest en direct in isolatie op de kamer gehouden. Strikte voorzorgsmaatregelen worden hierbij door het personeel gehanteerd.
 • Een goede handhygiëne, het behouden van sociale afstand, het dragen van mondneusmaskers en een goede nies- en hoestetiquette blijven in alle omstandigheden de belangrijkste voorzorgsmaatregelen. In het belang van de bewoner moet dit steeds toegepast worden.

Bij overtredingen van de regels kan de directie steeds in overleg met de CRA en de hoofdverpleegkundigen beslissen om maatregelen tijdelijk stop te zetten, te wijzigen of zelfs de toegang voor bezoekers te ontzeggen. Voor een bewoner kan kamerisolatie opgelegd worden indien voorzorgsmaatregelen niet goed toegepast worden. 

Bij vaststelling van een besmetting bij een bewoner of een medewerker kan een verstrenging van de bezoekregeling ingevoerd worden. Een toegangsverbod kan op dat moment tijdelijk ingesteld worden om de omvang van de uitbraak in te schatten. Er zal vervolgens bekeken worden of bijkomende maatregelen gelden voor het volledige woonzorgcentrum of enkel toegepast worden op de bewonersafdeling met de uitbraak van besmetting. Van zodra het verantwoord is, kunnen de bezoekbeperkingen daarna terug opgeheven worden.

Ook bij een betekenisvolle toename van het aantal nieuwe besmettingen in de gemeente kan tijdelijk een verstrenging van de bezoekregeling en andere maatregelen ingevoerd worden. 

Met deze versoepelde bezoekregeling hopen wij een regeling aan te bieden waar bewoners en familie zich gelukkig bij voelen en waarbij de gezondheid en veiligheid van iedereen wordt gerespecteerd. Indien alle bezoekers zich houden aan de voorzorgsmaatregelen – waarbij de voornaamste zijn: handen ontsmetten, mondneusmasker correct dragen, afstand houden en verstandig omgaan met de bezoek- en uitgangsregeling – kunnen wij op een veilige manier 7 dagen op 7 dagen bezoek op de kamer aanbieden en toch het risico op een besmetting laag houden. Wij hopen dan ook deze regeling voor langere tijd te kunnen aanhouden en op korte termijn ook andere dienstverlening (zoals cafetaria) opnieuw te kunnen opstarten.

Voor bijkomende vragen rond deze versoepeling van de bezoekregeling kan je steeds contact opnemen met één van de hoofdverpleegkundigen (052 36 95 87 of 052 36 59 42) of met de directie (052 36 59 41).