TIJDELIJK TOEGANGSVERBOD T/M 29.09.2020

25
sep
2020

Deze week werden alle personeelsleden van welzijnsvereniging OPcura preventief getest op COVID-19. Deze collectieve testing werd opgelegd door de overheid omdat enige tijd geleden de drempelwaarde van het aantal besmettingen in de gemeente Opwijk overschreden was.

Uit deze testing is gebleken dat twee medewerkers een positief resultaat hebben en bijgevolg besmet zijn met COVID-19. Uiteraard zijn deze medewerkers direct in ziekteverlof en thuisisolatie geplaatst. 

Eén besmette medewerker is voltijds actief als huishoudhulp in ons dienstenchequebedrijf. De andere besmette medewerker werkt eveneens halftijds in het dienstenchequebedrijf en halftijds in een ondersteunende dienst in het woonzorgcentrum. Beide medewerkers hebben dan ook een niet-zorgfunctie en hebben geen contact gehad met bewoners in het woonzorgcentrum. De nodige acties werden ondernomen ter opvolging van deze twee besmettingen. 

Vandaag werd ook een besmetting vastgesteld bij een bewoner van het woonzorgcentrum. Het betreft hier een recent opgenomen bewoner van de afdeling Konkelzicht die – zoals alle andere nieuw opgenomen bewoners – preventief getest werd. Deze test blijkt echter positief te zijn, hetgeen betekent dat de bewoner besmet is met COVID-19, alhoewel hij geen symptomen vertoont. Deze bewoner zit, zoals andere nieuw opgenomen bewoners, in kamerisolatie tot het testresultaat bekend is. De bewoner heeft dan ook nog geen contacten gehad met medebewoners en heeft de kamer nog niet verlaten. Er is dan ook geen reden tot ongerustheid voor besmetting van andere bewoners. Er is ook geen link tussen de besmette medewerkers en de besmette bewoner. 

Naar aanleiding van deze vaststelling van besmetting bij de bewoner hebben wij direct de nodige bijkomende voorzorgsmaatregelen genomen. Zoals onze interne procedure voorschrijft, hebben wij ons dagverzorgingscentrum omgevormd tot een cohortafdeling. De besmette bewoner werd dan ook naar deze locatie verhuisd en krijgt daar de nodige verzorging en begeleiding. Ons woonzorgcentrum beschikt over de nodige bijkomende beschermingsmiddelen die – in het geval van een bewoner met COVID-19 – ingezet kunnen worden. De voorbije maanden werden immers diverse beschermingsmiddelen aangekocht zodat wij voldoende stock hebben om onze medewerkers veilig te kunnen inzetten voor de zorg aan een besmette bewoner en besmetting van andere bewoners te voorkomen. 

Gelet op deze situatie zien wij ons echter genoodzaakt om tot en met dinsdag 29 september een toegangsverbod voor bezoekers in te voeren voor het woonzorgcentrum. Dit betekent dat tot en met dinsdag geen bezoek mogelijk is. Bewoners kunnen ook niet het woonzorgcentrum verlaten. Ook ons sociaal restaurant wordt tot en met dinsdag gesloten.

Aanstaande dinsdag wordt de situatie opnieuw geëvalueerd en berichten wij jullie over de verdere stand van zaken. 

Wij begrijpen dat deze tijdelijke verstrenging van de bezoek- en uitgaansregeling niet leuk is, maar wij hopen hiervoor op jullie begrip . Er is geen reden tot ongerustheid, maar we blijven aandachtig en volgen de voorzorgsmaatregelen strikt op. 

Voor verdere vragen kan je zich steeds richten tot één van onze hoofdverpleegkundigen – 052 36 59 42 of 052 36 95 87 – of tot de directie - 052 36 59 41.