HEROPENING SOCIAAL RESTAURANT 'AAN TAFEL'

12
jul
2021

Sinds de uitbraak van het coronavirus gingen de deuren van het sociaal restaurant dicht voor externe gebruikers.
Enkel aan de bewoners van onze serviceflats werd de mogelijkheid geboden om 's middags een warme maaltijd te eten in zaal Aurelia.

De laatste versoepelingen van de coronamaatregelen maken het terug mogelijk om ook de externe gebruikers een warme maaltijd aan te bieden.

Wie komt in aanmerking?

 • 65-plussers uit de gemeente Opwijk
 • Cliënten van OCMW Opwijk
 • Inwoners van de gemeente Opwijk omwille van gezondheids- en/of sociale redenen
 • Vrijwilligers van Welzijnsvereniging OPcura
 • Personeelsleden van Welzijnsvereniging OPcura
 • Familieleden van bewoners en gebruikers van de ouderenvoorzieningen van Welzijnsvereniging Opcura; vergezeld van hun familielid

Wie graag komt eten houdt best rekening met volgende coronamaatregelen:

 • Inschrijving vooraf verplicht (T 052 36 59 40)
 • Handen ontsmetten bij binnenkomst en verlaten van het woonzorgcentrum
 • Chirurgisch mondneusmasker dragen; enkel aan tafel mat dit afgezet worden
 • Tafels van maximum 4 personen; tafelgezelschappen zijn op 1,5 meter afstand van elkaar
 • Bediening aan tafel
 • Algemene preventieve maatregelen zoals goede hoest- en niesetiquette, afstand houden tot anderen (bij verplaatsingen, kruising,...), niet komen als je ziek bent of symptomen hebt of in quarantaine bent, de beweegrichtingen in de zaal respecteren,...

Wij hopen dat iedereen opnieuw zijn weg mag vinden naar ons sociaal restaurant 'Aan Tafel'.