COVID-19 IN WZC 04.11.2020

4
nov
2020

Het aantal besmettingen is gestegen tot 21 besmettingen bij bewoners en 9 besmettingen bij het personeel waaronder 6 zorgpersoneelsleden, 2 facilitaire medewerkers en 1 medewerker EKA-team. Van deze 5 bijkomende besmettingen bij de bewoners werden 2 bewoners van de afdeling Hulstberg overgebracht naar de cohortafdeling op het gelijkvloers. De 3 andere positief geteste bewoners verblijven op de afdeling ’t Stenen Wegske en worden in isolatie gehouden op de eigen kamer. Alle andere bewoners van ’t Stenen Wegske moeten voorlopig ook op de kamer blijven.

Een nieuwe collectieve testing werd aangevraagd bij het Agentschap zorg & Gezondheid. Alle niet-besmette bewoners en personeelsleden worden op woensdag 4 november 2020 opnieuw getest. Wij hopen deze resultaten ten laatste zaterdag te kennen. Afhankelijk hiervan zal nagegaan worden of bijkomende cohortering noodzakelijk is.

Gelet op deze nieuwe besmettingen werd beslist om de bezoekregeling opnieuw tijdelijk stop te zetten. Een bezoekregeling zal opnieuw opgestart worden van zodra er gedurende 7 dagen geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld worden bij bewoners en personeel. Ondertussen hanteren we opnieuw de richtlijnen rond contactmogelijkheden zoals deze vorige week van toepassing waren:

 1. Op weekdagen is het mogelijk om kaartjes, geschenken en boodschappen af te geven tussen 9u en 11u aan de toegangsdeur van het woonzorgcentrum. Een medewerker zal deze in ontvangst nemen. In de namiddag worden deze zaken vervolgens bezorgd aan de bewoners.
 2. Uiteraard kunnen steeds kaartjes en kleine geschenkjes in onze brievenbus gedeponeerd worden. Onze brievenbus wordt dagelijks gelicht.

 3. Voor bewoners die op het gelijkvloers verblijven, zijn raamcontacten mogelijk. Deze raamcontacten zijn enkel mogelijk achter een gesloten venster. Wij vragen dus aan onze bewoners op deze ramen niet op een kier te plaatsen voor een gesprekje of voor de doorgifte van goederen.

 4. Op weekdagen bieden wij de mogelijkheid om te Skypen of telefoneren (indien geen persoonlijke telefoon op de kamer) met de bewoner. Wij willen hierbij volgende tijdsindeling vooropstellen:

  ’t Stenen Wegske = van 9u30 tot 12u – via telefoonnr. 052 36 59 49
  Konkelzicht = van 13u30 tot 16u – via telefoonnr. 052 36 59 45
  Hulstberg = van 13u30 tot 16u – via telefoonnr. 052 36 59 19

  Tijdens deze tijdstippen kan je naar het betreffende nummer bellen en wordt ofwel een afspraak gemaakt voor de Skype ofwel wordt de telefoon doorgegeven aan de bewoner voor een telefoongesprekje.
  Gelieve binnen de familie de nodige afspraken te maken voor aanvragen rond Skype of om te telefoneren.

 5. Tijdens het weekend en tijdens niet-kantooruren op weekdagen vragen wij ook om enkel aan te bellen aan de parlofoon of ons via de algemene telefoonnummers te contacteren voor dringende zaken. Alle andere zaken moeten geregeld worden op weekdagen.

Aan familieleden van bewoners op de COVID-afdeling bieden wij de mogelijkheid om een raamcontact te reserveren met de bewoner. Deze raamcontacten gaan door aan het terras (achtzijde) waar een tent werd geplaatst zodat bezoekers beschut dit raamcontact kunnen doen. Het raamcontact wordt op voorhand gereserveerd via ergotherapeute Tiffany De Winter (052 36 59 19 – tiffany.dewinter@opcura.be). Deze raamcontacten kunnen enkel gereserveerd worden op weekdagen en gaan liefst door tussen 16u en 17u. Gelet op dit nieuw aantal besmettingen, zal er deze week geen dagelijks telefonisch contact zijn met de hoofdverpleegkundige. Uiteraard wordt de familie indien nodig steeds op de hoogte gesteld van wijzigingen in de gezondheidstoestand van de bewoner. 

Als woonzorgcentrum zijn wij zeer zwaar getroffen tijdens deze tweede golf. Wij doen al het nodige om deze uitbraak onder controle te krijgen. Wij staan in contact met verschillende artsen en diensten om ons te adviseren en begeleiden doorheen deze crisis.