CORONAVIRUS: RICHTLIJNEN ZORGCAMPUS

Het overlegcomité beoordeelt de huidige epidemiologische situatie in ons land als bijzonder ernstig en past daarom regelmatig de geldende maatregelen aan. Een aantal van deze federale maatregelen hebben ook raakvlakken met de werking van de woonzorgcentra. De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg beslist daarom om enkele maatregelen aan te passen aan deze nationale richtlijnen en te verduidelijken op het vlak van de werking van de woonzorgcentra.
Op basis van nieuwe richtlijnen worden de richtlijnen in het woonzorgcentrum De Oase ook aangepast.

Woonzorgcentrum 'De Oase'

Dagverzorgingscentrum ''t Zonnedal'

Sociaal restaurant 'Aan tafel'

Het sociaal restaurant wordt gesloten voor externe gebruikers. Enkel aan de bewoners van onze serviceflats wordt de mogelijkheid geboden om 's middags een warme maaltijd te eten in zaal Aurelia.
In tegenstelling tot de richtlijnen tijdens de eerste golf in het voorjaar, heeft de Vlaamse overheid nu wel een uitzondering voorzien voor serviceflatbewoners zodat het serveren van warme maaltijden wel mogelijk is voor deze doelgroep.

We vragen jou om rekening te houden met de volgende voorzorgsmaatregelen.

Buurthuis 'Den Hopstaak'

De activiteiten op dinsdagnamiddag worden voorlopig stopgezet.

Serviceflats 'Den Eikendreef' en 'De Vlindertuin'