CORONAVIRUS: RICHTLIJNEN ZORGCAMPUS

Sinds maart 2020 waren vele maatregelen m.b.t. de dienstverlening van de zorgcampus van toepassing in het kader van de coronacrisis. De piek van deze corona-epidemie ligt nu grotendeels achter de rug waardoor een terugkeer naar een normalisatie van de werking aangewezen is.

In deze nota wordt deze gefaseerde heropstart van de werking voor de zorgcampus van welzijnsvereniging OPcura beschreven.

Bij het uitwerken van deze gefaseerde heropstart van de werking wordt steeds een afweging gemaakt tussen het psychosociaal welzijn van onze bewoners en gebruikers en de veiligheid van de bewoners, gebruikers, medewerkers en bezoekers.

Deze heropstart gaat in vanaf woensdag 8 juli 2020.

Woonzorgcentrum 'De Oase'

Dagverzorgingscentrum ''t Zonnedal'

Sociaal restaurant 'Aan tafel'

Het sociaal restaurant heropent vanaf woensdag 30 september 2020.
We vragen jou om rekening te houden met de volgende voorzorgsmaatregelen.

Buurthuis 'Den Hopstaak'

Vanaf 6 oktober 2020 verwelkomen we opnieuw gebruikers op de dinsdagactiviteiten van ons buurthuis.
Wij vragen jou om rekening te houden met de volgende voorzorgsmaatregelen.

Serviceflats 'Den Eikendreef' en 'De Vlindertuin'