BEZOEKREGELING VANAF 29.07.2021

30
jul
2021

Volgende bezoekuren zijn vanaf 29 juli 2021 van toepassing voor de bewoners van het woonzorgcentrum en het centrum voor kortverblijf:

 • Bezoek is opnieuw alle dagen welkom van 's morgens tot s'avonds. Bezoek moet niet op voorhand aangevraagd of gereserveerd worden en is niet beperkt in tijd. Rekening houdende met de zorgmomenten, het maaltijdgebeuren en de middagrust is de meest geschikte bezoektijd van 9.30 uur tot 11.30 uur, van 14.00 uur tot 17.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur.
 • Bezoek gaat door op de kamer van de bewoner. Bezoekers zijn niet welkom in de leefruimtes op de afdeling. Familie kan ook niet aansluiten bij animatieactiviteiten.
 • Elke bewoner kan een aantal nauwe contacten (knuffelcontacten) hebben (namelijk het aantal dat ook gezinnen/huishoudens mag ontvangen volgens de interfederale richtlijnen).
  Deze nauwe contacten moeten in de kamer geen afstand houden of een mondneusmasker dragen, maar voorzichtigheid is geboden. Afstand blijven houden of een mondmasker dragen, is immers nog altijd de beste manier om een eventuele besmetting te voorkomen.
  De nauwe contacten kunnen samen aanwezig zijn tijdens een bezoekmoment op voorwaarde dat zij tot hetzelfde huishouden (onder één dak) behoren. wij adviseren om deze nauwe contacten wel te beperken.
 • Daarnaast kan de bewoner sociale contacten ontvangen die onbeperkt zijn in aantal en die onbeperkt kunnen wisselen. Deze nauwe contacten dragen in de kamer steeds een chirurgisch mondneusmasker en bewaren voldoende sociale afstand. Gelet op de beperkte grootte van de kamers vragen wij om het aantal sociale contacten dat gelijktijdig op bezoek komt, te beperken tot enkele. Iedereen (kind, kleinkind, broer/zus, buur, vriend(in),...) is dus welkom, maar bij een groter aantal bezoekers tegelijkertijd vragen wij om de bewoner te ontmoeten in de cafetaria of op het terras en niet in de kamer.
 • Buiten op de campus kan een bewoner ook conform de interfederale richtlijnen contacten ontvangen, maar ook in buitenlucht moet gewaakt worden over mogelijke hoogrisicocontacten. Het bewaren van de nodige sociale afstand tot elkaar en het respecteren van de richtlijnen blijven dus ook in open lucht belangrijk.

Volgende preventieve maatregelen blijven van toepassing voor alle bezoekers (zowel nauwe contacten als sociale contacten):

 • De bezoeker ontsmet de handen bij het betreden en het verlaten van het woonzorgcentrum en nogmaals voor het betreden van de kamer. De flacons met handgel zijn bevestigd in de gangen.
 • De bezoeker noteert zijn naam in het bezoekersregister aan het onthaal. Bezoekers die weigeren om zich te registreren kunnen de toegang tot het woonzorgcentrum ontzegd worden.
 • Bezoekers die positief getest werden, een hoogrisicocontact hebben gehad of terugkeerden uit een rode zone mogen gedurende 14 dagen niet op bezoek komen.
 • Alle bezoekers dragen een chirurgisch mondneusmasker tijdens de volledige duur van het bezoek. Enkel de nauwe contacten kunnen in de bewonerskamer het mondneusmasker tijdelijk afzetten. Hierbij wordt geadviseerd om toch de nodige afstand en voorzichtigheid te bewaren. De bewoner moet zelf geen mondneusmasker dragen tijdens het bezoek.
 • Verlucht de kamer tijdens uw bezoek zo goed mogelijk door minimaal de verluchtingsroosters te openen of het raam op een kier te zetten.
 • Bewaar steeds voldoende afstand tot anderen (bewoners, medewerker, bezoekers,...) in gangen of gemeenschappelijke ruimten. 

Verder geldt volgende uitgaansregeling voor de bewoners:

 • Bewoners zijn vrij om buiten het woonzorgcentrum te gaan, mits het respecteren van de maatregelen die gelden voor elke burger.
 • Een nauw of sociaal contact kan zich naar de kamer van de bewoner begeven en vervolgens de bewoner mee naar buiten nemen. Zowel bewoner als bezoeker dragen een chriurgisch mondneusmasker wanneer ze zich bewegen doorheen het woonzorgcentrum en naar buiten gaan.
 • In de buitenlucht is het toegelaten om met een beperkt aantal personen samen te komen, weliswaar op een veilige afstand, naar analogie met wat voor elke burger geldt.
 • Bewoners kunnen op bezoek gaan bij hun contacten zoals bepaald in de interfederale richtlijnen. tijdens de bezoeken heeft de bewoner enkel contact met het samenwonend gezin.

Bewoners kunnen voortaan ook vrij bewegen doorheen heel het woonzorgcentrum.
Contacten tussen bewoners onderling hoeven niet langer beperkt te blijven tot de eigen afdeling. Ook afdelingsoverschrijdende activiteiten zijn terug mogelijk, maar externen (vb. familie) mogen hierop niet aanwezig zijn.

Nieuwe bewoners worden nog steeds getest bij opname. Enkel niet-gevaccineerde nieuwe bewoners blijven nog in kamerisolatie totdat het testresultaat gekend is. Ook bij heropname na een ziekenhuisverblijf zal de bewoner getest worden.

Deze versoepeling betekent een niewe stap in de terugkeer naar het gewone wonen en leven in  het woonzorgcentrum. Ondanks de hoge vaccinatiegraad bij bewoners (98,77%) en personeel (93,50%) blijft waakzaamheid echter geboden. Wij vragen dan ook om alle preventieve en hygiënemaatregelen goed te blijven toepassen.

Voor verdere info kan je steeds contact opnemen met de hoofdverpleegkundigen - 052 36 59 42 / 052 36 59 87 of met de directie - 052 36 59 41.