BEWONERS OPWIJKSE SERVICEFLATS GEVACCINEERD

11
mrt
2021

Nu de vaccinaties in de woonzorgcentra bijna volledig afgerond zijn, heeft de Vlaamse Overheid beslist om ook voor de bewoners van serviceflats collectieve vaccinatiemomenten te organiseren. Op vrijdag 5 maart 2021 werden de bewoners van de Opwijkse serviceflats gevaccineerd.

Welzijnsvereniging OPcura baat op haar zorgcampus twee serviceflatgebouwen uit: De Vlindertuin met 32 serviceflats en Den Eikendreef met 13 serviceflats.

De serviceflatbewoners werden gevaccineerd op de zorgcampus, waardoor zij zich niet moesten verplaatsen naar het vaccinatiecentrum te Asse.

De vaccins werden op donderdagnamiddag 4 maart 2021 geleverd via het HUB-ziekenhuis UZ Brussel te Jette. Welzijnsvereniging OPcura heeft het Comirnaty-vaccin van Pfizer/BioNtech ontvangen dat in twee dosissen wordt toegediend.

Er was een grote bereidheid om zich te laten vaccineren. In totaal werden 49 serviceflatbewoners gevaccineerd, dat is ruim 98%. Met de restdosissen werden 4 recent opgenomen bewoners van het woonzorgcentrum De Oase gevaccineerd. Zo behouden we ook in het woonzorgcentrum een hoge vaccinatiegraad.

Het eerste vaccinatiemoment is succesvol verlopen, niemand vertoonde acute bijwerkingen. De tweede dosis wordt toegediend op vrijdag 26 maart 2021.